UK FUELS AC UAC

 

Mae UK Fuels yn falch o weithio mewn partneriaeth ag Undeb Amaethwyr Cymru, yr unig undeb amaethyddol sy’n cynrychioli ffermwyr Cymru yn unig. Mae cardiau tanwydd ar gyfer UK Fuels, Shell, Esso, BP, a Texaco bellach ar gael gan UK Fuels ar gyfer holl aelodau UAC, gyda gostyngiad gwarantedig i’ch helpu i reoli eich gwariant ar danwydd yn well.

Mae manteision defnyddio ein cardiau tanwydd yn cynnwys:

  • Gostyngiad gwarantedig o 4c y litr oddi ar bris pwmp diesel safonol*
  • Gostyngiad gwarantedig o 2c y litr oddi ar bris pwmp di-blwm**
  • Mynediad i fwy na 3,700 o safleoedd ar rwydwaith UK Fuels.
  • Dim contract, taliadau cyfrif na thaliadau cerdyn.
  • Rheoli cyfrifon ar-lein gan ddefnyddio ap a gwefan Velocity.
  • Anfoneb wythnosol syml a delir drwy ddebyd uniongyrchol.

*Codir pris y pwmp ar diesel a brynir mewn gorsafoedd tanwydd archfarchnad.

**Codir pris y pwmp am ddi-blwm a brynir mewn gorsafoedd tanwydd archfarchnad ac Esso.

Cliciwch yma i wneud cais am gerdyn a dechrau prynu tanwydd y ffordd gallach

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â’r broses ymgeisio, anfonwch e-bost at partnerships@ukfuels.co.uk

Pam defnyddio UK Fuels?

Fel arweinydd yn y farchnad cerdyn tanwydd am fwy na 32 mlynedd, mae gennym y wybodaeth i’ch helpu i gael y pris mwyaf cystadleuol am eich tanwydd.

Dewis a chyfleustra

Gydag un o’r rhwydweithiau gorsafoedd tanwydd annibynnol mwyaf yn y DU, gellir defnyddio ein cardiau tanwydd mewn dros 3,600 o orsafoedd tanwydd ledled y wlad, gan roi dewis eang i chi o ble i lenwi.

Arbed amser ac arian

Gyda’n holl gardiau tanwydd, byddwch yn cael mynediad am ddim i’n platfform rheoli ar-lein, Velocity. Gallwch chi reoli eich cardiau tanwydd yn hawdd gydag adroddiadau ar unwaith ac anfonebau sy’n cydymffurfio â CThEM, i gyd naill ai o’ch porwr neu ein ap ffôn clyfar Velocity cyfleus.

Dros 3,700 o orsafoedd tanwydd wedi’u lleoli’n gyfleus ledled y DU

Gostyngiad gwarantedig o 4c y litr oddi ar bris pwmp diesel safonol

Anfonebau CThEM, dim angen cadw derbynebau

Rheoli cyfrifon ar-lein trwy Velocity

Mynediad ardderchog i HGV, Truckstop a Thraffordd

Telerau credyd hyblyg i weddu’ch anghenion

Dim contract a dim ffioedd defnydd na gwasanaeth

Cynllunio Taith trwy E-Route